Search  
Monday, March 30, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים » דיני בנקאות ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני בנקאות Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

שימוש מושכל בשיקים בראי הפיחות בהלכת גויסקי  
מאת: עו"ד טל קדש

אנו עדים לפסיקות סותרות בערכאות המשפטיות ולחוסר בהירות בכל הקשור להחלת הלכת גויסקי  שנפסקה על ידי בית המשפט העליון בתחילת שנות השישים (ע"א 333/61 גויסקי נ' מאיר, פ"ד טז(1) 595). ההלכה, שעל אופייה ומשמעותה נעמוד בהמשך הרשימה, מעמידה בדרך כלל עושי שטרות תמימים שאינם 'משופשפים' דיו בעולם העסקי בפני שוקת שבורה, מבלי שתהא הקרקע הבטוחה והנוחה לבתי המשפט לפסוק לזכותם כפי שמתבקש במקרים מסוימים.
קיראו עוד
תביעה בנקאית ובקשת רשות להתגונן  
                                                         מאת: עו"ד אבי זילברפלד

                                                                                             

בהמשך למאמר המסגרת בנושא : "אתה והבנק", להלן המאמר הראשון בסדרת מאמרים בנושא ההיבטים המשפטיים ביחסי בנק – לקוח.

 

מאמר זה מתמקד בהליכים המשפטיים שבין בנק ללקוחותיו ביחס ליתרת חובם בחשבונות: תביעה בנקאית – ובקשת הרשות להתגונן מפניה.

קיראו עוד
מהפיכה במסגרת האשראי  

מאת: אבי זילברפלד, עו"ד ונוטריון

'מסגרת אשראי' כהגדרתה בחוק,  הינה הסכום המירבי שבנק הסכים מראש לכבד במסגרתו משיכות מהחשבון של הלקוח.

 

המציאות הישראלית מלמדת, כי מרבית בתי האב בישראל (כמו גם בתי עסק) נהגו , כדבר שבשגרה, לחרוג מהמסגרת המאושרת.

ברור, כי חריגה מהמסגרת המאושרת גוררת בעקבותיה תשלום 'תוספת סיכון' לבנק,  והריבית שהבנק גובה במצב זה, הינה ריבית חריגה הגבוהה מהריבית המוסכמת ביחס לאשראי שבמסגרת.

בעקבות הנחיית המפקח על הבנקים, לבנקים, להפסיק נוהג זה, עומדת תופעה זו, שאינה מקובלת בחו"ל, לעבור מן העולם אף בארצנו.

קיראו עוד
מימוש משכנתא – פינוי מדירת מגורים  
מאת: אבי זילברפלד, עו"ד ונוטריון

 

הסוגייה נשוא כתבה זו אינה מהווה סוגיה משפטית בעלמא לחלק מהציבור, כי אם משבר כלכלי ונפשי טראומטי חריף ביותר, מחמת החשש להיזרק מבית המגורים עקב חתימת בעלי הדירה על שטר משכנתא/משכון להבטחת הלוואה שנטלו.

 

הסוגיה נכבדה ביותר, עמוסת פסיקה למכביר, בעלת דקויות משפטיות הנובעות מעובדות ספציפיות בכל מקרה ומקרה, ולא נתיימר להקיף את מכלול היבטיה המשפטיים, כי אם בתמצית בלבד.

קיראו עוד
אתה והבנק, דוד וגולית?  

מאת: אבי זילברפלד, עו"ד ונוטריון

 

שנים רבות (מידי) נחשבו הבנקים כגוף "אלוקי", כזה שלא ניתן להרהר , ובוודאי שלא לערער, על החלטותיו.

 

אין מאושרים רבים היכולים להסתדר בעולמנו הדינאמי המתפתח ללא שירותי בנק, ולפיכך, מרבית האזרחים מצאו עצמם מידי פעם, בסיטואציות "לא נעימות" בלשון המעטה, ביחסיהם עם הבנק, אך למרות זאת חשו חוסר אונים ו/או רצון להתעמת עימו.

 

ליצירת אווירת חוסר אונים זו של הלקוחות, חברו מספר גורמים: הבנקים כגוף פיננסי אמין משדרים עליונות , פקידי הבנק משדרים ידענות ובטחון עצמי באמינות המערכת הבנקאית, וזאת מול חוסר הידע (והנתונים) של האזרח הקטן.

קיראו עוד
אתה, הבנק ו"ברז האשראי"  

   מאת: אבי זילברפלד, עו"ד ונוטריון

מעטים האנשים היכולים לנהל חייהם ללא שימוש בשירותים הבנקאיים. אחד מהשירותים הבנקאיים הנצרכים ביותר הנו שירות האשראי, בו אדם קונה כסף מהבנק, תמורת תשלום ריבית.
שתי צורות עיקריות לצריכת אשראי בנקאי: הלוואה ומסגרת אשראי, וטרם צריכת האשראי, יש לחשב היטב מהי העלות הכוללת של כל אחת מהן.
ברם, מאמרנו זה לא דן בצד הכלכלי של צריכת האשראי, אלא בפן המשפטי, בסיטואציה בה הבנק מחליט לסגור את "ברז" האשראי.
לצרכן הפרטי המשמעות אינה רק ירידה ברמת החיים, אלא חשש לאי כיבוד שיקים, והסתבכות כלכלית משפטית.
לצרכן העסקי המשמעות עלולה להיות קטסטרופאלית, גרימת נזקים עצומים ובלתי הפיכים, עד כדי הריסת מפעל חיים, פיטורי עובדים וכד'.
מתי, אם כן, זכאי הבנק להפסיק את האשראי, ואימתי ייחשב מעשה זה כמעשה פסול, בו עליו לפצות בגין הנזק שגרם.

 

קיראו עוד
התיישנות תביעה בנקאית  

מאת: עו"ד אבי זילברפלד
כידוע, חוק ההתיישנות (להלן: "החוק") קובע כי עילת התביעה מתחילה ביום בו נולדה עילת התביעה
.

לפי ס' 6 לחוק, מועד זה הנו היום בו מתגבשות העובדות המהותיות המזכות את הנושה בקיום החיוב כלפיו.

כאשר מדובר באירוע נזקי רגיל, כגון: תאונה, הרי שמועד תחילת מרוץ תקופת ההתיישנות ברור: מרוץ שבע השנים בהן ניתן יהא להגיש תביעה כנגד המזיק מתחיל ביום התאונה.

ואולם, מהו הדין כאשר חשבון נמצא ביתרת חובה בבנק? מתי מתחילה תקופת ההתיישנות, אשר עם תומה הבנק יהא מנוע מלתבוע את יתרת החובה ?

קיראו עוד
Previous Page | Next Page
      
 אינדקס נושאים-דיני בנקאות Minimize
    
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement